måndag 28 november 2011

Smågruppsledarskap

I juni kom min kurs i ledarskap för smågrupper från tryckeriet. Det är studieförbundet Bilda som har tagit fram och marknadsför materialet. Kursen är upplagd på fyra träffar. Det går att beställa på bilda.nu eller här via mig. Priset är 100 kronor. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar